ไม่มีหมวดหมู่

5เคล็ดลับการเลือกร้านแว่น สำหรับลูกค้าที่ตัดแว่นครั้งแรก 2016

5เคล็ดลับการเลือกร้านแว่น สำหรับลูกค้าที่ตัดแว่นครั้งแรก 2016

5  เคล็ดลับการเลือกร้านแว่นตาที่มีคุณภาพสำหรับลูกค้าที่ตัดแว่นครั้งแรก  2016   ปัจจุบันมีร้านแว่นตาเปิดใหม่เพิ่มขึ้นมากมายเนื่องจากทุกวันนี้คนเรามักจะมีปัญหาด้านสายตาอันเกิดจากการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร ทั้งนี้ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในปี 2557 ระบุว่า คนไทยใช้สมาร์ทโฟน เป็นเครื่องมือเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากที่สุดร้อยละ 77 เฉลี่ยใช้วันละ 7.2 ชั่วโมง จากการใช้สายตาเพ่งข้อมูลในสมาร์ทโฟนยาวนานขึ้น จึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดสายตาผิดปกติที่มีทั้งสายตาสั้น ยาว และเอียงจนทำให้ต้องเลือกหาร้านแว่นตา ซึ่งเคล็ดลับในการตัดแว่นครั้งแรกที่ควรต้องรู้มีดังนี้ การวัดสายตา การแก้ปัญหาสายตาสั้น  ยาว  หรือเอียงที่ยังได้รับความนิยมมาก แม้จะมีวิธีการอื่นเช่น การใช้เลเซอร์ผ่าตัดแก้สายตา การใส่คอนแทคเลนส์  การวัดระดับสายตาผิดปกติในปัจจุบันนิยมใช้เครื่องวัดสายตาอัตโนมัติ ซึ่งสามารถพบเห็นได้ทั้งในโรงพยาบาลและร้านแว่นตาทั่วไป     Read More →